Wilcza Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wilcza
  • 32 [bunkier]
  • piwnica
  • powstanie warszawskie
  • pomoc lokalowa
  • Bunkier utworzony w garażu po powstaniu warszawskim, przysypany gruzami 5-cio piętrowej kamienicy. W zaczęli się ukrywać Alicja Haskelberg z synem i Mieczysław Kronsilber z córką.