Wilcza Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Wilcza
  • 29a
  • powstanie warszawskie, przed wojną
  • mieszkaniowe, życie prywatne/życie codzienne
  • z papierami aryjskimi
  • Mieszkanie Pawła Jonisza i jego żony Bronisławy przed wojną i na początku wojny.

  • s. 31