Widok Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Widok
 • 3
 • Mieszkanie Anny Choynowskiej
 • na powierzchni
 • w getcie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, znajomi
 • Anna Choynowska daje schronienie i opiekę Wiesławowi Bieńkowi.

 • Str. 107 – 108