Warszawa ul. nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa ul. nieznana
  • w mieszkaniu
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • pomoc lokalowa
  • Mieszkanie Stanisława Chmielewskiego, w którym przechowywał wielu Żydów.