Warszawa ul. nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa ul. nieznana
  • w mieszkaniu
  • powstanie warszawskie
  • mieszkaniowe
  • Z Krakowa do Warszawy przyjechała Elżbieta Spielman, ze swoja rodziną: rodzicami, dziadkami, wujkiem z żona i kilkumiesięcznym dzieckiem. Mieszkali w Warszawie do powstania warszawskiego.