Warszawa ul. nieznana [mieszkanie Stefana Glinki] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa ul. nieznana [mieszkanie Stefana Glinki]
  • w mieszkaniu
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, znajomi
  • Mieszkanie Marii i Stefana Glinków.