Warszawa ul. nieznana [mieszkanie Henryka Wróblewskiego] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa ul. nieznana [mieszkanie Henryka Wróblewskiego]
  • w mieszkaniu
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa
  • Mieszkanie małżeństwa Wróblewskich, w który okresowo, lub na stałe przechowywali Żydów.