Warszawa, nieznane Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • Warszawa, nieznane
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, znajomi
  • Mieszkanie znajomej Marii Pyjek, która wzięła do siebie Jurka Adina.

  • por. relację Marii Pyjek w „Ten jest z ojczyzny mojej” s. 572-573 oraz relację Jurka Adina złożoną w 1948 r. (301-3695).