Warszawa, mieszkanie dwóch kawalerów, ul. nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Żoliborz
  • Warszawa, mieszkanie dwóch kawalerów, ul. nieznana
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, mieszkaniowe
  • pomoc lokalowa
  • Mieszkanie na Żoliborzu dwóch kawalerów, u których zamieszkała Stefa Popowcer z matką i bratem.