Warszawa getto ul nieznana Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Warszawa getto ul nieznana
  • w mieszkaniu
  • w getcie, wysiedlenie
  • Polacy, pomoc, wysiedlenie
  • W getcie mieszkał Jakub Grostal, któremu pomagała Krystyna Maringe.