Warszawa Koło ul. nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Warszawa Koło ul. nieznana
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe
  • Mieszkanie Jadwigi Danuty Koszutskiej-Issat.