Warecka Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Warecka
 • 9
 • Mieszkanie Stachy i Antoniego Drelingów
 • na powierzchni
 • w getcie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi
 • Szymon i Roma Abrahamerowie (Grabowscy) przyjechali ze Lwowa z synem Zbyszkiem, zatrzymali się u krewnych.

 • Str. 193