Warecka Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Warecka
 • 15
 • Biuro spółki Starachowice
 • na powierzchni
 • przed gettem
 • administracyjne, działania Polaków, gospodarcze, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, bez papierów aryjskich, handel, praca, znajomi
 • Tadeusz Neuman spotyka się z prezesem Klarnerem, który prosi go o formalne zrzeczenie się udziałów w spółce.

 • Str. 44 – 45