Warecka Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Warecka
  • 14
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe
  • Mieszkanie Mieczysława Lebiody, w którym ukrywał osoby pochodzenia żydowskiego.