Wałowa Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Wałowa
  • 2
  • bunkier
  • powstanie w getcie
  • działania Niemców
  • kryjówka
  • wykryty przez Niemców 29 kwietnia 43, ukrywający się zapędzeni na Umschlag

  • Falk, Ignacy, relacja 301-4266