Waliców Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Waliców
 • 15
 • Fabryka obuwia Obremskich
 • na powierzchni
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców, życie prywatne / życie codzienne
 • atmosfera, autor, bogaci, handel, Niemcy, pomoc, przedsiębiorcy, wokół autora, wypadki, życie codzienne, życie prywatne, Żydzi
 • Po najściu SS-Manna na mieszkanie, Tadeusz Obremski indagowany jest w tej kwestii przez pułkownika Wortha.

 • Str. 86 – 88