Ul. Waliców Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Ul. Waliców
 • 10
 • Mieszkanie służbowe Marii Miller
 • na powierzchni, skrytka w mieszkaniu, w mieszkaniu
 • administracyjne, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Maria Miller dostaje pracę w zakładach Philips’a, pracodawca oferuje jej mieszkanie służbowe.

 • Cz. 3 filmu