Ukrywanie poza Warszawą Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • Ukrywanie poza Warszawą
  • konspiracja polska, pomoc lokalowa
  • W czasie powstania warszawskiego Berysz Aurbach ukrywał się poza Warszawą.