Ratuszowa Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Praga
 • Ratuszowa
 • 1/3
 • Willa Antoniny i Jana Żabińskich
 • piwnica, skrytka w mieszkaniu, w mieszkaniu
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, znajomi
 • Irena Meizel spotyka Maurycego Fraenkela

 • Str. 5 – 6