Puławska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Mokotów
 • Puławska
 • 120
 • Mieszkanie Wojciechowskich
 • wysiedlenie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Glocerowie wysyłają swoją córkę Lilkę na aryjską stronę.

 • Str.2 – 3