Fabryczna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Powiśle
  • Fabryczna
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, praca, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Alina Grelewska wynajmuje pokój, jednak po jakimś czasie gospodyni ją wyprasza.

  • Str. 10 – 11 (9 – 10)