Bagatela Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Bagatela
 • 10
 • Mieszkanie Puncuhów
 • w mieszkaniu
 • wysiedlenie
 • mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa
 • Sabina Glocer dociera po ucieczce z getta do mieszkania Janiny i France Puncuhów.

 • Str. 47 – 48