Tucholska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Żoliborz
  • Tucholska
  • na powierzchni
  • mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Bolesław Lewkowicz mieszka u krewnych; bierze ślub z Edwardą Blajwajs.

  • Str. 23 – 24