Stawki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Stawki
  • plac przeładunkowy
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • wysiedlenie
  • Umschlagplatz

  • Blum-Bielicka, Luba, Szkoła Pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnych w Warszawie (1923-1943). Wspomnienia

  • [74]