Stawki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Stawki
  • budynek szkoły fotograficznej do wojny
  • wysiedlenie
  • działania Niemców, gospodarcze
  • Werterfassung
  • podczas I akcji Werterfassung

  • 119,120