Stawki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Stawki
  • 7
  • mieszkanie prywatne
  • w getcie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • mieszkaniowe
  • mieszkanie rodziny Efroimowicz - 41 i 42 rok, przeprowadzili się tu z Ogrodowej 49

  • Efroimowicz, Dawid, relacja 301-5906