Stawki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Stawki
  • 55
  • warsztat blacharski i cynkownia
  • wysiedlenie
  • gospodarcze
  • przedsiębiorcy, szopy, usługi
  • Właścicielem był Majer Rubinsztajn, w czasie 1 akcji włączył swój warsztat do szopu "von Schein"

  • Rubinsztajn, Majer, relacja 301-2840