Spokojna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Powązki
  • Spokojna
  • łaźnia
  • w getcie
  • administracyjne, działania Niemców
  • medyczne
  • 54