Smocza Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Smocza
  • ulica
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • policja żydowska, selekcja
  • wzdłuż Smoczej na chodniku ustawione krzesła, na których siedzą policjanci żydowscy, pilnujący ludzi idących do kotła na Miłej [zob. identyczną scenę z krzesłami w:.....

  • Cyprys, Ruth, Skok dla życia. Pamiętnik z czasów okupacji Polski

  • [66]