Sienna Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Sienna
 • 40
 • IV piętro
 • w mieszkaniu
 • działania Polaków, mieszkaniowe
 • atmosfera, gospodarze, pomoc lokalowa
 • Mieszka tam Zdzisio i Halina Krzyczkowscy, którzy ukrywają się od lipca 1943.
  Marian, Maria i Leosia Berland, Beniamin i Staś Hofferowie ukrywają się tam do 3 sierpnia 1944

 • 300-456