Saska Kępa, różne ulice, obrona Warszawy Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Saska Kępa
  • Saska Kępa, różne ulice, obrona Warszawy
  • na powierzchni
  • przed gettem
  • działania Niemców, działania Polaków
  • Osoby pochodzenia żydowskiego brały udział w obronie Warszawy we wrześniu 1939 r. Byli to również rezerwiści. Byli odważni i kompetentni. Autor Relacji 301-6441 w AŻIH podaje nazwiska dwóch osób, z którymi się wtedy zetknął: Dawid Helman i Dawid Wachmajster.