Prosta Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Prosta
 • wyjście z kanału
 • powstanie w getcie
 • konspiracja
 • konspiracja żydowska
 • tutaj wychodzili Żydzi uciekający z getta warszawskiego kanałami z przewodnikiem Polakiem

  także w relacji III2p2, 301-5966

 • Wargon, Uszer (Aleksander), relacja 301-619