Pola Mokotowskie Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Mokotów
  • Pola Mokotowskie
  • ogródki działkowe
  • na powierzchni
  • działania Niemców, działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gestapo/żandarmeria, gospodarze, humor, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Władysław Glocer musi opuścić mieszkanie, w okolicy grozi nalot Gestapo. Spędza noc na Polach Mokotowskich.

  • Str. 4 – 6