Olesińska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Mokotów
  • Olesińska
  • w mieszkaniu
  • powstanie warszawskie
  • mieszkaniowe
  • Mieszkanie, które wynajmowali w 1944 r. Anna i Edward Lonota.