nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • nieznana
  • w mieszkaniu
  • w getcie
  • działania Niemców
  • pomoc lokalowa, znajomi
  • Mieszkanie państwa Wahlów, Niemców, przyjaciół Heleny Jakubowicz.