nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • nieznana
  • na powierzchni
  • działania Niemców, działania Polaków, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gestapo/żandarmeria, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Edzia Drach zdesperowana chce się oddać w ręce Gestapo, zanosi znajomej swoją biżuterię i pieniądze.

  • Str. 2 – 3