nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • nieznana
  • na powierzchni
  • działania Niemców, działania Polaków, likwidacja getta, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, inna pomoc, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, praca, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Edzia Drach pracuje jako służąca u lekarki, nie może się jednak oswoić z tym zajęciem.

  • Str. 2