nieznana [strona aryjska] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • nieznana [strona aryjska]
  • wysiedlenie
  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa
  • Mieszkania Belli Schlossberg po stronie aryjskiej