Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Praga
  • na powierzchni
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, dzieci, kontakty z innymi Żydami, pomoc lokalowa, znajomi
  • Papierosiarze z Szoszaną Maliną urządzają imprezy u Polki.

  • Str. 9 – 10