Nieznana Brak informacji

  • NIE
  • placówka
  • Placówkarze z warszawskiego getta obserwują przejazd pociągu z zagranicznymi Żydami, jadącego do Treblinki.

  • str 95