Nieznana Brak informacji

  • NIE
  • Z tej miejscowości napływali uchodźcy do getta warszawskiego.

  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 7