Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • mieszkaniowe, pomoc, śmierć
  • choroby, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna
  • Miejsce, gdzie ukrywał się po stronie aryjskiej Aron Ber Parzęczewski