Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, choroby, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, medyczne, pomoc długotrwała, pomoc od Żegoty, pomoc rzeczowa, praca, znajomi
  • Hanna Kołodziejska-Wertheim współpracuje z Julianem Grobelnym.

  • Str. 2