Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, konspiracja, pomoc
  • inna pomoc, konspiracja polska, koszty, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc od innej organizacji, pomoc od Żegoty
  • Działacze RPŻ starają się uzyskać większą dotację ze strony Delegatury Rządu.

  • Str. 6