Nieznana Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Przy bramie getta
  • inna, na powierzchni
  • działania Niemców, społeczne, życie prywatne / życie codzienne
  • atmosfera, działacze, konspiracja, kryjówka, pomoc, życie codzienne, życie prywatne, Żydzi
  • Leon Feiner przedostaje się do getta w ambulansie, udając chorego.

  • Str. 28 – 29