Nieznana [mieszkanie folksdojczów] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Nieznana [mieszkanie folksdojczów]
  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
  • Rodzina folksdojczów, u których zamieszkała Zofia Lewartowicz z Kazikiem. Mieszkanie było niedaleko byłego getta.