Nieznana [Grodzisk] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • miejscowość podwarszawska
  • Nieznana [Grodzisk]
  • mieszkaniowe, pomoc
  • kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
  • Mieszkanie wuja Ireny Przedborskiej.