Niegolewskiego 10 Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Żoliborz
  • Niegolewskiego 10
  • na powierzchni
  • w getcie
  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc długotrwała, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Po przyjeździe do Warszawy Paulina i Emanuela Singer zatrzymały się u znajomej, Lizy Tirkmanis.

  • Adres pochodzi z relacji AŻIH 301-6239