mieszkanie sióstr Jiruskich Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • mieszkanie sióstr Jiruskich
  • w mieszkaniu
  • pomoc
  • dzieci, inna pomoc, pomoc indywidualna , pomoc od Żydów, znajomi
  • Adek Gutgisser przychodzi do mieszkania sióstr Jiruskich po trzyletnią Rysię Lewinson, córeczkę przyjaciół z getta, którą będzie się opiekował.

  • 55