mieszkanie przyjaciela Drozdowicza Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • mieszkanie przyjaciela Drozdowicza
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe, pomoc
  • dzieci, inna pomoc, pomoc indywidualna , pomoc od Żydów, znajomi
  • Adek Drozdowicz przyprowadza małą Joasię Ritt do mieszkania swojego przyjaciela i prosi o pomoc w ukryciu jej. Przyjaciel, niechętnie, ale godzi się. Drozdowicz wie, że w ciągu kilku dni musi zorganizować dla dziewczynki nowe mieszkanie.

  • 68